неделя, 27 октомври 2013 г.

Втори национален семинар по редки болести за Студенти

За втора поредна година Националният алианс на хора с редки болести (НАХРБ) и Асоциация Пулмонална Хипертония организират семинар по редки болести за студенти. 


Асоциация на Студентите-медици в България-Варна ще изпрати 10 души, които ще вземат активно участие в семинара. Всеки може да кандидатства, но с предимство са хора, които отговарят на едно от следните изисквания:
  • Познават  Националният алианс на хора с редки болести (НАХРБ) и дейността на останалите пациентски организации;
  • Участвали са в някои от съвместните проекти на Алианса и АСМБ-Варна 
  • Имат изследователски и научен интерес в областта на редките болести
  • Имат желание да се запознаят от близо с дейността на пациентските организации и да участват в съвместни проекти.
Моля, всеки, който има желание да участва в семинра на 23-24 НОЕМВРИ В ХИСАРЯ да попълни онлайн регистрационната бланка тук! до 00:00 часа на 28.10(понеделник).


Разходите по престоя се поемат от Националният алианс на хора с редки болести (НАХРБ) и Асоциация Пулмонална Хипертония!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Архив на блога