Обмени 2013/2014
Професионален обмен

Израел- 2 билатерални Армения -2 билатерални Тайланд - 3 билатерални Индонезия- 1 билатерални Тунис - 2 билатерални Ливан- 2 билатерални САЩ- 2 билатерални (Юли & Август 2014 в гр. Ливан ) Канада Квебек- 1 билатерален Бразилия Денем- 1 билатерален Бразилия IFMSA- 3 билатерален Мексико - 4 билатерален Чили - 2 билатерален Германия - 1 билатерален Италия - 13 билатерален (2 Юни+ 2 Юли + 3 Август + 4 Октомври + 2 Ноември ) Испания - 9 билатерален Русия- 10 билатерален Каталуния- 4 билатерален ( 2 Юли+ 2 Август ) Турция - 8 билатерален Финландия - 1 билатерален Чехия - 6 билатерални Полша- 14 билатералниl (6 Юли + 6 Август + 2 Септември ) Гърция - 1 билатерален Латвия - 2 билатерален Литва - 1 билатерален Унгария - 6 билатерални Словакия - 4 билатерални Румъния - 2 билатерални Сърбия - 2 билатерални Гана - 1 билатерален Научен обмен: 1. Мексико - 1 2. Румъния - 1 3. Латвия - 1 4. Италия - 2 юли и 2 ноември 5. Русия - 2 6. Испания - 1 август и 1 септември 7. Португалия - 1 юли и ю септември 8. Чили - 1 9. Полша - 2 10. Бразилия - 1 11. Турция - 2 12. Хърватска - 1 13. Унгария - 1 14. Чехия - 2 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 1. Задължителни: 1. Попълнено от кандидатстващия заявление за участие-бланка, можете да намерите от Вашия локален отговорник 2. Уверение от учебен отдел за успеха на студента от предходните 2 семестъра/предходната учебна година, а за завършилите - успеха от сесиите през последната година (без държавните изпити); 3. Копие на диплома за завършено средно образование или международен аналог; 4. За пътувалите по обмен на АСМБ (научен и професионален) – копие на международния сертификат на IFMSA за стажа; 2. По желание: 1. Копие на дипломи, сертификати за владеене на чужд език; 2. Копие на научни статии(включително копие на корицата на списанието), сертификати за участие в конгреси, научни сесии, други научни форуми и дипломи през изминалите две години (за периода октомври 2011-октомври 2013) 3. Карта за участие в кампаниите към комитетите SCORA,SCOPH,SCOME, SCORP,SCOPE, SCORE за изминалата 2012-2013 година в Асоциация на студентите-медици в България, можете да намерите от Вашия локален отговорник


За повече информация отностно сроковете за кандидатстване, моля обънете се към Локалните отговорници :
АСМБ - Варна - Катерина Илиева 

Архив на блога