Управителен Съвет

  1. Председател - Кристина Филипова
  2. Заместник председател - Явор Петров
  3. Секретар - Николинка Йорданова
  4. Отговорнек човешки права и мир - Василена Цветкова
  5. Отговорник по репродуктивно здраве и СПИН - 
  6. Отговорник по обществено здраве - Камелия Бачварова
  7. Отговорник професионален/ научен обмен - Катерина Илиева 
  8. Отговорник медицинско образование - Ивелин Коев
  9. Връзки с обществеността - Марина Митева


Архив на блога