четвъртък, 21 ноември 2013 г.

Общо събрание и избори за нов Управителен Съвет на АСМБ-Варна 03.12.2013 (вторник)

На 03.12.2013год /вторник/ от 18.30ч във II Аудитория ще се проведе Общо събрание на Асоциацията на студентите-медици в България - Варна със следния

ДНЕВЕН РЕД: 

1.Прием на кворум;
2.Избор на протоколчик на общото събрание;
3.Избор на комисия по избора;
4.Отчет на управителния съвет за изминалия мандат;
5.Избор на председател на АСМБ-Варна;
6.Избор на управителен съвет на АСМБ-Варна;
7.Други.

Вашите кандидатури за УС на АСМБ-Варна можете да изпращате до 26.11.2013год (вторник) 00:00ч на amsb.varna@gmail.com. Кандидатурата трябва да съдържа:
  1. CV
  2. Мотивационно писмо (до 2 страници)
  3. План за действие
Право на глас имат всички студенти-медици, членове на АСМБ-Варна към 26.11.2013. Молба за членство(изтегли от тук) можете да подавате до 26.11 лично на секретаря на АСМБ-Варна: Николинка Йорданова. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Архив на блога